Zakres pomocy prawnej oraz wynagrodzenie są uzgadniane z Klientem indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz niezbędnego nakładu pracy.

Kancelaria stosuje trzy systemy rozliczeń z Klientami:

  • system wynagrodzenia zryczałtowanego – wysokość wynagrodzenia jest określona z góry, w ramach ww. wynagrodzenia następuje realizacja całego zlecenia uzgodnionego z Klientem,
  • system rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i przyjętej stawki za jedną godzinę pracy,
  • system wynagrodzenia z premią za sukces (success fee) – honorarium obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe (odpowiednio zredukowane) oraz wynagrodzenie dodatkowe tzw. premię za sukces. Premia podlega zapłacie przez Klienta wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego
Iwona Nowak
ul. Jagiellońska 72/3
70-365 Szczecin

NIP: 7632025512

Dane kontaktowe

Iwona Nowak – radca prawny
tel. kom.: 669 727 273
e-mail: nowak@inkancelaria.pl

Godziny pracy Kancelarii

poniedziałek – piątek: od 8:00 do 16:00

Istnieje możliwość spotkania również poza godzinami pracy Kancelarii.

Terminy spotkań z Klientami uzgadniane są indywidualnie, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.