W szczególności:

  • obsługa prawna dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o ogłoszenie upadłości, w tym również upadłości konsumenckiej,
  • obsługa prawna wierzyciela na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz po ogłoszeniu upadłości dłużnika m.in. przygotowanie zgłoszenia wierzytelności, wniosku o wyłączenie z masy upadłości, sprzeciwu do listy wierzytelności, zarzutów do planu podziału,
  • obsługa prawna innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu upadłościowym tj. syndyków, nadzorców sądowych.

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego
Iwona Nowak
ul. Jagiellońska 72/3
70-365 Szczecin

NIP: 7632025512

Dane kontaktowe

Iwona Nowak – radca prawny
tel. kom.: 669 727 273
e-mail: nowak@inkancelaria.pl

Godziny pracy Kancelarii

poniedziałek – piątek: od 8:00 do 16:00

Istnieje możliwość spotkania również poza godzinami pracy Kancelarii.

Terminy spotkań z Klientami uzgadniane są indywidualnie, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.