W szczególności:

  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • sprawy o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
  • sprawy o uchylenie kary porządkowej,
  • sporządzanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy i wynagradzania,
  • sprawy dotyczące rent i emerytur,
  • sprawy dotyczące zasiłków m.in. chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego, pogrzebowego.

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego
Iwona Nowak
ul. Jagiellońska 72/3
70-365 Szczecin

NIP: 7632025512

Dane kontaktowe

Iwona Nowak – radca prawny
tel. kom.: 669 727 273
e-mail: nowak@inkancelaria.pl

Godziny pracy Kancelarii

poniedziałek – piątek: od 8:00 do 16:00

Istnieje możliwość spotkania również poza godzinami pracy Kancelarii.

Terminy spotkań z Klientami uzgadniane są indywidualnie, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.