W szczególności:

  • bieżąca obsługa prawna związana z działalnością podmiotów gospodarczych,
  • zakładanie, likwidacja, przekształcanie, łączenie spółek prawa handlowego,
  • prowadzenie spraw gospodarczych i reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu sądowym i przedsądowym,
  • reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń oraz obsługa prawna zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz posiedzeń innych organów spółek, projektowanie i opiniowanie uchwał,
  • pomoc prawna w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • sporządzanie i opiniowanie umów, porozumień, listów intencyjnych.

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego
Iwona Nowak
ul. Jagiellońska 72/3
70-365 Szczecin

NIP: 7632025512

Dane kontaktowe

Iwona Nowak – radca prawny
tel. kom.: 669 727 273
e-mail: nowak@inkancelaria.pl

Godziny pracy Kancelarii

poniedziałek – piątek: od 8:00 do 16:00

Istnieje możliwość spotkania również poza godzinami pracy Kancelarii.

Terminy spotkań z Klientami uzgadniane są indywidualnie, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.