Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Nowak świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i dla podmiotów gospodarczych (m.in. spółek prawa handlowego, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej, wspólnot mieszkaniowych) oraz organizacji pozarządowych.

Pomoc prawna obejmuje m.in.:

  1. reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych (przed sądami powszechnymi i administracyjnymi), pozasądowych, przed organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej,
  2. stałą, bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach prawnych,
  3. udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych,
  4. sporządzanie umów, statutów, uchwał niezbędnych dla funkcjonowania spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i fundacji, sporządzanie i opiniowanie umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym oraz uczestnictwo w negocjowaniu warunków ww. umów.

W obszarze praktyki Kancelarii Radcy Prawnego Iwony Nowak znajdują się m.in. następujące dziedziny prawa:

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego
Iwona Nowak
ul. Jagiellońska 72/3
70-365 Szczecin

NIP: 7632025512

Dane kontaktowe

Iwona Nowak – radca prawny
tel. kom.: 669 727 273
e-mail: nowak@inkancelaria.pl

Godziny pracy Kancelarii

poniedziałek – piątek: od 8:00 do 16:00

Istnieje możliwość spotkania również poza godzinami pracy Kancelarii.

Terminy spotkań z Klientami uzgadniane są indywidualnie, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.