18.01.2017 | kategoria: prawo cywilne

W dniu 9 grudnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę korzystną dla samoistnych posiadaczy nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że „Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie” (vide: uchwała SN (7) z dnia 9 grudnia 2016 r., III CZP 57/16, Legalis 1537142).

14.01.2017 | kategoria: prawo cywilne

W dniu 29 czerwca 2016 r. zapadła uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 29/16), korzystna dla dłużników, albowiem zwiększająca ich szanse do obrony przed egzekucją z BTE zainicjowaną przez podmiot niebędący bankiem, poprzez powołanie się na przedawnienie roszczenia.
Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że „Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 KC)”.

Kilka słów o mnie

Radca Prawny Iwona Nowak ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2016 r. złożyła z wyróżnieniem egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych, nabyte w trakcie pracy bądź staży w kilku kancelariach radcowskich i adwokackich w Szczecinie. Posługuje się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.

Kategorie wpisów

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego
Iwona Nowak
ul. Jagiellońska 72/3
70-365 Szczecin

NIP: 7632025512

Dane kontaktowe

Iwona Nowak – radca prawny
tel. kom.: 669 727 273
e-mail: nowak@inkancelaria.pl

Godziny pracy Kancelarii

poniedziałek – piątek: od 8:00 do 16:00

Istnieje możliwość spotkania również poza godzinami pracy Kancelarii.

Terminy spotkań z Klientami uzgadniane są indywidualnie, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.